Välkommen till Landskapsveterinär´n!

Friskvård

 

Landskapsveterinär´n Veterinärklinik erbjuder service även till friska djur, då friskvård faktiskt är grundläggande för att ditt djur ska må bra.

Vi erbjuder:

·    Vaccinationer
·    Hälsoundersökningar
·    Seniohälsokontroller
·    Besiktningar av valpkullar
·    Tandstensborttagning
·    ID-märkningar
·    Dräktighetsdiagnostik med ultraljud
·    Kloklippning
·    Passutfärdande
·    Hötleds-, armbågs- och knäledsröntgen enligt Kennelklubbens bekämpningsprogram
·    Patellaintyg

Seniorhälsokontroller

Precis som hos oss människor ökar sjukdomsförekomsten med åldern. Ofta är det svårt att själv avgöra om ett problem är en del av det naturliga åldrandet eller om det är tecken på en sjukdom. Om en sjukdom hittas tidigt, helst innan den ens givit symptom, är chanserna mycket större man ska kunna bota.

För att kunna upptäcka sjukdom som kommer smygande, erbjuder vi  din hund eller katt en Seniorhälsokontroll.
Seniorhälsokontrollen vänder sig till friska äldre djur, hundar över 7 år och katter över 10 år.

Tänder och tandkött, njurar, lever, hjärta och leder är exempel på organ med ökad förekomst av sjukdom hos äldre patienter.

Vid besöket genomför veterinären en noggrann hälsokontroll samt analyserar ett antal blodprover från ditt djur för kontroll av allmäntillståndet. Ditt djurs blodvärden sparas så att vi kan jämföra vid senare kontroller. Allt för att kunna upptäcka eventuell sjukdom tidigt och kunna förebygga hälsoproblem.
Kostnad: 100 €.


Samtidig vaccination rabatteras med 25%

Välkommen att beställa tid!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.