Välkommen till Landskapsveterinär´n!

Kirurgi

På vår moderna operationsavdelning utför vi alla sorters operationer, både planerade och akuta.

Vi har en fullt utrustad operationssal och för att minimera narkosrisken har vi modern

övervakningsutrustning som mäter bl a syre- och koldioxidmättnaden i blodet samt kontrollerar

hjärtfunktionen på ditt djur under narkosen.

Våra kirurger har många års erfarenhet av såväl mjukdels- och ortopedisk kirurgi.

Vi utför alla de vanligast förekommande operationerna och kirurgiska ingreppen.

Utöver detta gör vi även ovanligare specialoperationer där det krävs särskild kompetens

och utrustning, t ex ögonoperationer, led-, thorax- och frakturkirurgi.  

För att ditt djur skall må så bra som möjligt lägger vi stor vikt vid smärtlindring före, under

och efter det kirurgiska ingreppet.

Den opererande veterinären ringer alltid upp dig efter det att ditt djur har blivit opererat, om

ni inte har bestämt något annat tillsammans. Då får du reda på hur operationen har gått, fortsatt

behandling och när du kan få hämta hem ditt djur. När du hämtar hem ditt djur får du råd och

instruktioner för hur du skall fortsätta eftervården hemma antingen av en veterinär eller

djursjukvårdare.

Hundar och katter har separata burar i separata stallar på vår operationsavdelning.

Detta för att minimera stressen det kan innebära att blanda de två.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.