Välkommen till Landskapsveterinär´n!

Sjukvård/Akutvård

SJUKVÅRD

När du av någon anledning oroar dig för ditt djur bör du snarast möjligt ta kontakt med din veterinärklinik.

Eftersom djuren inte själva kan tala om hur de mår, är din berättelse om djurets hälsa och beteende mycket viktig. Tillsammans med din information och en nogran undersökning skapar sig veterinären en bild av djurets hälsa och vad som kan vara fel. För att vara säkra, måste vi ibland komplettera med blodprov, urinprov, ultraljud, röntgen, blodtryck, ekg m.m.

I samråd med dig som djurägare bestäms vilka prover som ska tas, om ditt djur behöver skrivas in och hur behandlingen i så fall ska ske.

Du får en preliminär prisuppgift av veterinären men ibland kan det vara svårt att ange exakt kostnad eftersom man inte vet vad provsvaren kommer att visa och hur man då går vidare och kanske måste göra nya, kompletterande undersökningar. Detta diskuterar din veterinär igenom med dig eftersom varje situation och patient är unik.

AKUTVÅRD

När olyckan är framme eller om ditt djur drabbas av plötslig sjukdom bör du snarast möjligt söka veterinärvård. Vi är alltid redo att hjälpa dig och ditt djur, kontakta dock gärna kliniken innan du kommer till oss, så vi kan planera i förväg och minska väntetiden för dig.

För dig som kommer med ett akutfall och är osäker på hur dåligt ditt djur är, säg till direkt i receptionen så att en sköterska får göra en snabbedömning av djuret.

Akutfall får beroende på arbetsbelastningen räkna med viss väntetid. Mycket allvarliga sjukdomsfall ges dock alltid förtur.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.