Välkommen till Landskapsveterinär´n!

Om oss

Landskapsveterinär´n Ab grundat våren 2013 , erbjuder allmän veterinärservice och specialistkompetens i samverkan med olika specialister.

 

 

 

Karring Mikael, specialveterinär
Veterinary Specialist Officer, Infectious Diseases
Board Member of WATCVM (World Associoation of Traditional Chinese Veterinary Medicine)
Acupuncturist Chi Institute,IVAS
(International Veterinary Acupuncture Society)

Landskapsveterinär sedan 1989-

Biträdande generaldirektör vid Statsrådet i Finland 2006-2007,

Försvarsmaktens veterinär (The Finnish Defence Forces)

Jord- och skogsbruksministeriet 2014--->

Representant i EU:s Ständiga kommitté för livsmedel och djurhälsa sedan 1999

Finlands representant under EU-ordförandeskapen 1999 och 2006 Medlem i Nordiska Ministerrådets EK-kommitté för livsmedel, jordbruk, fiske och skogsbruk sedan 2000

Styrelsemedlem och Viceordförande i Finlands Miljöhälsa r.f 2003- Specialist i infektionssjukdomar

Diplomat i Folkhälsovetenskap 1996-

http://www.watcvm.org/index.php/leadership

http://www.envirovet.fi/tietoa-meista

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.